2017-02-08 14:52 #0 av: Jane-Lyzell

Den dolda sjukdomen - som känns inuti men inte alltid syns utanpå alla har rätt till ett bra hälsosamt liv - eller ?

Sköldkörtelsjukdom är en kronisk sjukdom som drabbar framförallt kvinnor. Det är en av Sveriges största patientgrupper med 420 000 som medicinerar mot en underfunktion i den viktiga sköldkörteln.

Vanliga symptom vid hypotyreos är koncentrations- och sömnproblem, värk, viktuppgång, orkeslöshet och försämrat minne.

Tyvärr finns stora kunskapsluckor inom sjukvården vilket får konsekvensen att många patienter inte får rätt diagnos, behandling eller information.

Många vandrar runt inom vårdapparaten utan att få den hjälp de behöver.

Till exempel förekommer det att sköldkörtelsjuka blir diagnostiserade som psykiskt sjuka och erbjuds antidepressiv medicin.

Den 29 januari avslöjade SVT att tusentals sköldkörtelsjuka fått defekt medicin. Trots vetskap informerades varken patienter eller läkare.

Detta misstag är tyvärr kännetecknande för vården av sköldkörtelsjuka, där många upplever att de alltför ofta nonchaleras av sjukvård, myndigheter och politiker.

Sköldkörtelföreningen kräver nu att sköldkörtelproblem ska tas på allvar på samma sätt som andra svåra sjukdomar.

Behandlingen av hypotyreos anses inom primärvården som ”enkel” och standardbehandlingen är det syntetiska sköldkörtelhormonpreparatet Levaxin. Nya rön visar dock att denna behandling inte fungerar för alla – något som många läkare saknar kunskap om.

Läs hela artickeln i länken här : http://www.svt.se/opinion/nadja-ostrom-om-skoldkortel?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170208%3Anadja-ostrom-om-skoldkortel%3Anyh