2017-02-09 23:31 #0 av: Jane-Lyzell


Fakta hämtat från sköldkörtelföreningens hemsida ; http://skoldkortelforeningen.se/sjukdomar/skoldkortelcancer-fakta/

Sköldkörtelcancer är en av de ovanligare sjukdomarna i sköldkörteln. Ca 300-400 sköldkörtelcancerfall upptäcks årligen i Sverige och det är vanligare hos kvinnor. Ofta vet man inte orsaken till sköldkörtelcancern, men man kan få cancer om man blivit utsatt för strålning. Jodintag har också betydelse: sen jod började tillsättas i salt så har den allvarliga anaplastiska formen av sköldkörtelcancer minskat.

Papillär sköldkörtelcancer är den vanligaste formen (ca ¾ av fallen)
Follikulär sköldkörtelcancer är den näst vanligaste formen
Anaplastisk sköldkörtelcancer är den allvarligaste formen
Medullär sköldkörtelcancer kan vara ärftlig

http://skoldkortelforeningen.se/sjukdomar/skoldkortelcancer-symptom/


http://skoldkortelforeningen.se/sjukdomar/skoldkortelcancer-diagnos/


http://skoldkortelforeningen.se/sjukdomar/skoldkortelcancer-behandling/