2018-01-11 12:12 #0 av: Jane-Lyzell

https://supersynbiotics.se/synbiotic-2000/

Under mer än 15 år har studier genomförts på Synbiotic 2000® över hela världen på allt från IBS, HIV, cancerpatienter och levertransplantationer. Just nu ingår Synbiotic 2000® i en studie på ADHD-patienter  på Karolinska Institutet samt en på svårt sjuka leverpatienter på Universitetssjukhus i Sidney. Kompositionen har gång på gång visat sig vara framgångsrik i arbetet att rekonditionera tarmfloran och stärka immunsystemet hos svårt sjuka människor, ofta i intensivvården. De kliniska studierna kan påvisa en dramatisk reduktion av livshotande infektion efter omfattande bukoperationer som levertransplantationer och efter svåra olycksfall. Behandling med Synbiotic 2000 ger väsentligen färre infektioner och minskar komplikationerna efter en operation. I en studie kunde man påvisa att infektionerna efter levertransplantation minskade från 51 % till 3 % vid användning av Synbiotic 2000. En annan studie visade motsvarande lägre infektionsbenägenhet hos patienter efter akut svåra olycksfall: infektionsförekomsten minskade från över 50 % till 14 %.

Läs mer i länken överst !

Har någon provat detta ?