Om Mediciner

Kvinnor med sköldkörtelproblematik Redovisning av

2018-07-16 11:09 #0 av: Jane-Lyzell

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20957/2018-5-10.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-10

Kvinnor med sköldkörtelproblematik Redovisning av läkemedelsstatistik 2006–2017 

Väldigt intressant statistik  och skrämmande 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-07-16 11:13 #1 av: Jane-Lyzell

Förskrivningen av läkemedel mot hypotyreos har ökat I tabell 1 redovisas utvecklingen över tid gällande antal patienter som har gjort minst ett uttag av läkemedel mot hypotyreos. Andelen av totalbefolkningen som har hämtat ut läkemedel för behandling av hypotyreos har stigit under perioden 2006–2017, från 3,4 procent till 4,5 procent. Detta innebär en ökning på 32 procent. Kvinnor utgör det stora flertalet av patienterna (82,3 procent 2017), men andelen män som behandlas har ökat kontinuerligt (från 15,7 procent 2006 till 17,7 procent 2017). Antalet nya patienter som tillkommer varje år, det vill säga som inte behandlats tidigare, har ökat med 8 procent, från drygt 27 000 till drygt 32 000 per år. Tabell 1. Antal patienter med läkemedel mot hypotyreos, från 2006 till 2017 Tabellen visar antal och andel patienter i befolkningen som har läkemedel mot hypotyreos (minst ett av levotyroxin eller liotyronin), andelen kvinnor resp. män, samt antal resp. andel nya fall per år År Totalt antal Andel i befolkningen (%) Andel kvinnor (%) Andel män (%) Antal nya fall i befolkningen per år Andel nya fall i befolkningen per år  se tabellen i länken i första inlägget 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-07-16 11:18 #2 av: Jane-Lyzell

Den här rapporten visar på en tydlig ökning av antalet hypotyreospatienter, och att förskrivningen av läkemedel mot hypotyreos skiljer sig mellan olika län, vilket delvis skulle kunna bero på skillnader i tillämpning av diagnoskriterier och val av behandling. Mot bakgrund av den stora ökningen av antalet patienter, de stora variationerna i förskrivning mellan olika län och den diskussion som pågår kring kriterier för diagnos och val av behandling, är en slutsats att ett kunskapsstöd på området skulle vara värdefullt. Socialstyrelsen har därför för avsikt att föra en dialog med det nationella programområdet för endokrina sjukdomar, Sköldkörtelförbundet och andra intressenter inom området om denna fråga.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-07-17 00:03 #3 av: Tarotstollan

Intressant!
Men efter vad jag kunde läsa verkar det inte vara så att de letat efter varför det har ökat just i de regionerna. Ok, mer tester tas och folk är väl mera upplysta men vad jag menar är Gotland, Stockholm och Västra Götaland ökar mest. Vad har vi gemensamt?
Kan det ha med matintag när vi var små, brister i vattnet mm. mm.
Jag är inte insatt alls i detta, men nog finns det frågor jag skulle vilja ha svar på.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2018-07-17 09:34 #4 av: Jane-Lyzell

3 exakt Tarostollan det väcker mer frågor och är lite skrämmande tycker jag med en sådan ökning - här ser man hur fler o fler drabbas och ingen tar reda på varför utan ger bara mer mediciner - hoppas verkligen någon forskar runt detta !

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-08-24 16:48 #5 av: Erna

Trots 2 remisser till specialister på Dandryds sjukhus, så nekade dom att ta emot mig. Här tar läkarna bara sedvanliga prover för T3 (underfunktion) men vägrar att ta för T4.

Jag vet inte vart jag ska vända mig. Dessutom dubblerade läkaren dosen Levaxin till 50 mikrogram, varpå jag mådde ännu sämre än tidigare. Levaxin upptäcktes på 50-talet och sedan dess har läkarna inte lärt sig mer. Men det är väl för att det mest är en kvinnosjukdom? Annat ljud i skällan om det rört prostatan.

Anmäl
2018-08-25 00:21 #6 av: Jane-Lyzell

5. stå på dig be om en till remiss

Ja du om det vore en mans sjukdom då du Ledsen

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl