Sköldkörteln

Epstein Barr virus - sköldkörtel

2018-02-10 15:49 #0 av: Jane-Lyzell

Epstein Barr virus  - kan vara orsaken för Sköldkörtel sjukdomar. 

Ett virus som nästa alla människor har på jorden - skrämmande 

Denna boken står mycket intressant om just detta  

https://www.adlibris.com/se/bok/medial-lakning-9789187505867 

Medial Läkning av  

Anthony William 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-02-10 15:50 #1 av: Jane-Lyzell

Epstein Barr virus

Epstein Barrvirus (EBV) tillhör gruppen blodburna herpesvirus, och har specialiserat sig på infektion av de antikroppsproducerande B-lymfocyterna. Viruset är mycket framgångsrikt, såtillvida att nästan alla människor på vår jord är infekterade.  

Klinik

EBV smittar framför allt via saliv och inkubationstiden är ca 2 veckor. Infektionen är nästan alltid asymtomatisk, men om man smittas sent, dvs under tonåren, ökar dock risken för sjukdom. Den vanligaste kliniska bilden är då mononukleos (körtelfeber), som kännetecknas av hög kontinuerlig feber, som sakta avtar under en vecka, i förening med tonsillit ,svullna lymfkörtlar och måttlig leverpåverkan. Vid samtidig ampicillintillförsel framkallas ett makulopapulöst utslag. Den perifera blodbilden visar atypier med en stor mängd monocytära celler. En vanlig komplikation till mononukleos är mjältförstoring, och för att minska risken för mjältruptur avråds patienten rutinmässigt från sporter med kroppskontakt under några månader. Ibland orsakar EBV ett långvarigt trötthetssyndrom. Encefalit och Guillain-Barrés syndrom är mindre vanliga följdtillstånd.   

Diagnostik

Akut infektion påvisas genom förekomst i serum av IgM-antikroppar, tex via immunfluoroscens, eller genom detektion av heterofila antikroppar med sk monospottest. Typiskt för EBV är att serokonversion avseende IgG-antikroppar sker redan under första dagarna, vilket troligen beror på att virus som nämnts infekterar och därvid stimulerar B-lymfocyterna. Vid misstänkt långvarig EBV-infektion kan fortsatt påvisande av antikroppar mot s.k. early antigen (EBV-EA) eventuellt vara av värde. Detektion av EBV med PCR-teknik sker med lätthet från serum och likvor vid svår infektion. Under senare tid har kvantitativ analys av EBV-DNA följts prospektivt hos svårt immunsupprimerade patienter som löper risk att utveckla B-cellslymfom.

Behandling och prevention

Ingen säker framgångsrik antiviral behandling har dokumenterats. En progredierande EBV-replikation kan ofta stävjas genom minskad immunosuppresiv behandling. Framställning av vaccin mot EBV har nyligen skett i England, men den kliniska nyttan härav är inte fastställd.

https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Klinisk-mikrobiologi/Analyslista-A-O/Information-agens/Epstein-Barr-virus/ 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-02-10 15:51 #2 av: Jane-Lyzell

http://halsantillbaka.nu/skoldkortel/ 

  • Epstein Barr-viruset som enligt flera studier har en koppling till autoimuna sjukdomar, som hypotyreos. Viruset kan orsaka en inflammation i sköldkörteln som förstör körtelvävnad, så kallad kronisk autoimmun tyreodit eller hashimotos. 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-02-10 15:59 #3 av: Jane-Lyzell

Epstein-Barr-virus

Epstein-Barr-virus, EBV, är ett mycket vanligt virus som nästan alla människor bär på i vilande, latent form. I sällsynta fall kan den bidra till uppkomsten av cancer. Av någon anledning aktiveras viruset och omvandlar friska celler till cancerceller. EBV är en viktig orsak till cancer i näsa och svalg - en i vårt land sällsynt tumörsjukdom.

EBV är även en riskfaktor för tumörsjukdomen Burkitts lymfom och bidrar till uppkomsten av andra lymfomsjukdomar om immunförsvaret är försvagat, som till exempel vid AIDS eller som en effekt av medicinsk behandling efter organtransplantationer.

https://www.cancerfonden.se/livsstil/infektioner 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-04-01 23:52 #4 av: NiklasTyreso

Här är några vetenskapliga studier som talar för samband mellan herpesvirusar och autoimmuna sjukdomar ex i sköldskörteln:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27833448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28276007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25931043

För den som är smittad är vanligt att herpesvirusar brukar vakna från sitt slumrande inaktiva läge i cellerna när man stressat, misskött sin hälsa eller ex haft en förkylning. För att minska risken för att virusarna ska aktiveras är därför viktigt att vara väldigt noga med att sköta sin hälsa d v s kost, motion, sömn och stresshantering.

Personligen använder jag även vissa naturmediciner som jag uppfattar stärker min hälsa (även om andra tycker det är kontroversiellt).

Anmäl
2018-04-02 13:15 #5 av: Jane-Lyzell

Tack för länkar finns de på svenska ?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.